Info

Begin 2017 nam Frank Dierens samen met An Van Den Bergh (stafmedewerkster bij Demos) het initiatief om een inclusief theaterlabo op te richten. Het Scheldeoffensief wil goesting en talent voor theater bij mensen met een beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek. 

Het project bestaat uit twee luiken:

• De realisatie van een doorlopend, laagdrempelig en inclusief theateratelier waaraan mensen met een beperking in de regio Gent op een recreatieve manier kunnen participeren. We laten mensen proeven van theater en dagen hen uit om hun grenzen te verleggen. De ateliers worden begeleid door diverse theaterdocenten, zodat de deelnemers verschillende stijlen leren kennen.

• De samenstelling van een kleine poule van mensen met een beperking voor wie theater meer is dan een fijn tijdverdrijf en die zich intensiever willen engageren. Elk jaar starten we met deze poule een creatieproces op binnen een professionele artistieke omkadering. Dit traject mondt uit in een voorstelling die getoond wordt in de betrokken cultuurcentra.

In het voorjaar (’17) maakten ze ‘De Storm’, hun eerste theaterproject in openlucht en in het najaar volgde ‘Wintersprookje’, een hartverwarmende muzikale avondmet bijzondere spelers op een bijzondere locatie.

Voorzieningen waarmee op dit moment wordt samengewerkt: 

Christoforusgemeenschap | De Beweging | Broeder Ebergiste | De Heide

 

Dames en Heren,
wij gaan het doek niet opendoen
om u, publiek, te amuseren
met een woordenspel
of met een aanblik van een huis
waarin toch niets gebeurt
en waar het toneel zijn spots op richt
en u doet geloven dat dat dan maar theater is.
Neen, ‘niets’ is hier verzonnen!
De geesten, de schaduwen en fantasieën
die hier rondzweven zijn éven echt,
als de centen in uw zak.
Laat dus de natuur aan ’t volk dat hier leeft,
zijn vrije loop maar gaan.
En u zal met uw eigener ogen zien
hoe slim of hoe stom
het mensdom feitelijk is!